web

Google Chrome

Google Chrome, Web’i daha süratli, basit ve güvenilir hale getirmek için Google tarafınca geliştirilmiş, Chromium…